Sponsors/ Donateurs

Als oratoriumvereniging leveren we een bijdrage aan het culturele leven in de gemeente
Stichtse Vecht en omgeving door gemiddeld zo'n twee keer per jaar een uitvoering te geven.

U kunt het voortbestaan van CZOV Excelsior, de oudste vereniging van Maarssen steunen door donateur of sponsor te worden van onze Zang- en Oratoriumvereniging. Daarmee geeft u ook een bijdrage aan het culturele leven in Maarssen en omgeving.

DONATEUR
Minimum jaarlijks bedrag   € 30,00
U krijgt hiervoor:

 • Een toegangskaart voor een concert.
 • Een gereserveerde plaats bij het concert, indien u dit wenst.
 • U wordt op de hoogte gehouden van onze activiteiten en onze concerten.
 • Onze erkentelijkheid en dank!

SPONSOR
Mogelijkheden:

 • Ondersteuning in de vorm van een jaarlijkse financiële bijdrage.
 • Sponsoring van een specifiek onderdeel van het concert (bijv. solisten, dirigent e.d.)
 • Projectsponsoring. Hierbij valt te denken aan koorkleding, mappen, e.d.
  Niet op ieder moment is deze vorm van sponsoring actueel

Als dank hiervoor en tegenprestatie ontvangt u van ons in ieder geval, bij een minimum sponsorbedrag
van 100 euro, twee vrijkaarten voor ieder concert en vermelding in ons programmaboekje.

Afhankelijk van de hoogte van uw bijdage kunnen wij u verder nog het volgende aanbieden:

 • Vermelding op onze website www.excelsiormaarssen.nl met een doorlink naar de site van uw bedrijf.
 • Vermelding op de flyer die per email en persoonlijk verspreid wordt en/of op de posters.
 • Mogelijkheid om uw bedrijf voor te stellen in ons informatiebulletin of uw vacatures daarin te vermelden.

Zie ook de menukaart voor sponsors en donateurs

Uiteraard kunt u Excelsior ook op een andere, door u gekozen manier ondersteunen.

Indien u geïnteresseerd bent om donateur of sponsor te worden nemen wij graag contact met u op.
U kunt uw interesse doorgeven via email: bestuur@excelsiormaarssen.nl of via de contactpagina
Namens het bestuur van CZOV Excelsior,
Ria de Ruijter

p.s.: U kunt natuurlijk ook meteen een bijdrage overmaken op:

Bankrekening nr. NL11 INGB 0003 2875 40 t.n.v. CHRIST ZANG EN ORATORIUM VERENIGING -EXCELSIOR