Excelsior Maarssen moet helaas stoppen 

CZOV Excelsior Maarssen was een oratoriumkoor dat werd opgericht op 10 oktober 1900, de leden kwamen uit Maarssen en wijde omgeving.
In 2000 is Excelsior Maarssen onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.
De foto hierboven is genomen tijdens een repetitie voor het drukbezochte jubileumconcert ter gelegenheid van het 120 - jarig bestaan dat werd gegeven op 18 februari 2020.
Helaas was dit ook het afscheidsconcert; op 1 januari 2021 is besloten het koor op te heffen. De gemiddelde leeftijd van de leden was erg hoog en er was vrijwel geen nieuwe aanwas meer en dus liep het ledental gestaag terug. Daar kwam dan nog de Corona - crisis bij.
Langs deze weg willen we iedereen, (oud) leden, dirigenten, solisten, begeleiders, sponsoren en vooral bezoekers van onze concerten hartelijk danken voor de steun in de afgelopen jaren.
Deze site blijft tot 1 juni 2021 bereikbaar.